O nama

    Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika je organizacija koja pokreće građane Kragujevca da ostvare pravo na informisanje i uključivanje u donošenje odluka u lokalnoj zajednici.

    Res Publika želi da Kragujevac bude grad aktivnih građana, medijskog pluralizma i demokratskih sloboda.

    Verujemo da svako od nas ima pravo i odgovornost da u skladu sa svojim znanjem, mogućnostima i interesovanjima doprinese pozitivnim promenama u zajednici.